forside1.jpg                                                                                                              billett1.JPG

Våre produkter

Vi produserer billetter til bomstasjoner, bomveier, parkeringsautomater på fortau og i P-hus samt andre steder det er behov for billetter.

Produktene holder en meget høy kvalitet, både på trykk og papir. Dette er med på å redusere servicebehovet på automatene - som igjen gir bedre fortjeneste.
 

billett2.jpg

Våre øvrige tjenester

Vi tilpasser og spoler om rullprodukter.